De analyse wijst de weg

Onderzoek toont duidelijk aan dat de fysieke omgeving het welzijn en de levenskwaliteit van mensen beïnvloedt. Wanneer de omgeving en het interieurontwerp zijn vormgegeven volgens de vastgestelde behoeften, met een goed doordachte flow in het gebouw en de juiste specificaties, kunnen ruimtes worden gecreëerd die gericht zijn op welzijn, functie en inclusie. De kernwaarden van een dergelijke oplossing zijn gebaseerd op empathie, begrip en respect. Investeren gaat over het willen verbeteren, veranderen en een oplossing creëren die duurzaamheid op lange termijn biedt. De focus moet dan in een vroeg stadium liggen op kritische kwesties, analyse en kennisvergaring. Het proces vereist ook interdisciplinaire input, reactievermogen en duidelijk leiderschap.

Hebt u hulp nodig bij de inrichting van uw zorgomgeving?

Neem contact op met ons

Onze jarenlange ervaring op het gebied van werkplekstrategie heeft ons doen inzien dat solide voorbereidend werk succes oplevert. Het resultaat is een fantastische en doordachte oplossing die voldoet aan de behoeften van zorgvragers, zorgverleners en verwanten. Met andere woorden, een duurzame en gezondheidseconomische belegging. Laat Kinnarps u helpen om uw volgende zorgomgeving te creëren.

1_BE.png

ANALYSE

Bepaal het eindresultaat

De Next Care® behoefteanalyse legt de basis voor het ontwerp van uw zorgomgeving om zorgvragers, zorgverleners en verwanten zo goed mogelijk te ondersteunen.

2_BE.png

INTERIEUROPLOSSING

Van idee tot actie

Wij helpen u de resultaten van deze behoefteanalyse te vertalen naar een ontwerpconcept, indeling en tastbare tekening. Wij bekijken ergonomie, functionaliteit en duurzaamheid.

3_BE.png

UITVOERING

Introductie van de mogelijkheden

Via ons eigen efficiënte logistieke en leveringssysteem leveren en installeren we alles volledig volgens tekening. Wij helpen u omgevingen, meubilair, ergonomie en werkmethoden te introduceren en te integreren, zodat iedereen er de mogelijkheden van inziet.

4_BE.png

FOLLOW-UP

Weten is beter dan raden

Op basis van de analyse van uw behoeften kunt u vervolgens voortdurend opvolgen hoe uw zorgruimtes werken en vaststellen of uw behoeften zijn veranderd.

Next Care® behoefteanalyse​

Onze behoefteanalyse Next Care® helpt u waardevolle kennis en gegevens te verzamelen voordat u uw zorgomgeving ontwerpt. Met speciaal ontwikkelde tools ondersteunen onze strategen met ervaring in de gezondheidszorg het managementteam, de besluitvormers en de referentiegroep met hun verschillende vaardigheden en beroepen met een visie, doelen en kader voor het project. Vervolgens helpen ze u via workshops, presentaties en een online enquête om de behoeften en werkpatronen in kaart te brengen en zorgverleners, zorgvragers en verwanten op een goed doordachte manier te betrekken. We denken altijd vooruit en inspireren u open te staan voor nieuwe ideeën over hoe uw zorgomgeving kan worden gebruikt om uw dagelijkse activiteiten optimaal te ondersteunen. Dit vergt van u inspanningen op het vlak van tijd, planning, veranderingen onder leiding van het management en betrokkenheid van de medewerkers. De analyse biedt u feiten, degelijke inzichten en een kwalitatieve basis voor hoe uw zorgomgeving kan worden ontworpen om zo goed mogelijk te voldoen aan uw behoeften.

Dit krijgt u met Next Care®

Analyse van de situatie

• Beoordeling van hoe goed uw bestaande ruimtes zorgvragers, zorgverleners en verwanten ondersteunen op basis van:

   - Veiligheid en zelfbeschikking
   - Stimulatie en participatie
   - Werkomgeving voor de zorgverleners
   - Inclusie
   - Akoestiek, licht en luchtkwaliteit
   - Werkmethoden en activiteiten

Hulp bij het
veranderingstraject

• Perspectief van het management

• Perspectief van zorgvragers, zorgverleners en verwanten

• Betrokkenheid en introductie

• Aanbevelingen over de fysieke omgeving in verband met verschillende activiteiten

Ruimteplanning

• Soort van ruimtes

• Aantal ruimtes

• Wat elke ruimte bevat

• m² per ruimte en totale oppervlakte

Belangrijkste analyseactiviteiten

Visie en
doelstellingen

progress-01.png

MANAGEMENT/BESLUITNEMERS

 1. 1. Opstartvergadering
 2. 2. Presentatie Gezondheidsbevorderende ruimtes voor levenskwaliteit
 3. 3. Workshop rond visie, doelen en strategie
 4. 4. Omkadering
 5. 5. Projectplan en tijdschema
 6. 6. Budget

Inventarisatie en
betrokkenheid

progress-02.png

PERSONEEL/REFERENTIEGROEP

 1. 1. Presentatie Gezondheidsbevorderende ruimtes voor levenskwaliteit
 2. 2. Informatie en betrokkenheid
 3. 3. In kaart brengen van werkmethoden en behoeften
 4. 4. Workshops
 5. 5. Interviews
 6. 6. Studies van inspirerende omgevingen
 7. 7. Online enquête

Resultaten en
aanbevelingen

progress-03.png

MANAGEMENT/BESLUITNEMERS

 1. 1. Beoordeling van het resultatenrapport
 2. 2. Beslissing over volgende stappen
 3. 3. Aanbevelingen over de fysieke ruimtes die gekoppeld zijn aan verschillende activiteiten
 4. 4. Ruimteplanning
 5. 5. Aanbevelingen voor de indeling
 6. 6. Kwalitatieve basis voor de selectie van plannen en interieurdesign

Vragen die in aanmerking moeten worden genomen bij het ontwerpen van zorgruimtes

• Bieden de ruimtes veiligheid en zelfbeschikking

• Moedigen de ruimtes stimulatie en deelname aan?

• Ondersteunen de ruimtes het personeel bij hun werk?

• Wordt iedereen – ook verwanten – op een natuurlijke manier betrokken?

• Hoe ervaren we de akoestiek, licht- en luchtkwaliteit?

• Zijn de ruimtes ontworpen voor onze manier van werken en de activiteiten die er plaatsvinden?