Vijf tips voor een duurzaam inkoopbeleid

Stel eisen! Dit heeft invloed op zowel jou als op het milieu. Met een goed geformuleerd aankoopproces, draagt je organisatie bij tot een duurzamere maatschappij. Je werknemers krijgen een goede werkomgeving en de positieve kettingreactie beïnvloedt ook anderen – en het milieu. Je stelt eisen aan jezelf en aan je omgeving. Je stelt eisen aan ons. Wij stellen eisen aan onszelf en onze leveranciers. Samen creëren we een sneeuwbaleffect!

1. Wat zijn de belangrijkste vragen?

Start met het identificeren van de vragen die belangrijk zijn bij je eigen werk rond duurzaamheid. Welke veranderingen hebben het meeste invloed? Het is moeilijk om onmiddellijk van 0 naar 100 te gaan. Het is makkelijker om resultaten te boeken als je ervoor kiest om op een eental kernvragen te focussen. Het is beter om een aantal specifieke vragen te stellen die je echt begrijpt, vraag zeker ook voor gedocumenteerd bewijs en opvolging.

2. KIES VOOR FSC®

Bossen hebben een beslissende invloed op de objectieven van het Klimaatakkoord en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Stel dus eisen met betrekking tot verantwoord gekapt ruw hout. Het FSC®-keurmerk is een onafhankelijke certificatie die de garantie geeft dat ruw hout door een onafhankelijke derde is geïnspecteerd. Eis van uw leverancier dat hij een FSC Chain of Custody-certificaat voor traceerbaarheid heeft, wat inhoudt dat hij een systeem voor de behandeling en scheiding van grondstoffen met een keurmerk heeft. Het certificaat voor traceerbaarheid houdt echter niet in dat al het hout het FSC-keurmerk heeft. Daarom moedigen wij u aan bewust te kiezen voor producten met het FSC-keurmerk. Zo kunt u er volledig op vertrouwen dat al het hout afkomstig is van verantwoord beheerde bossen.

3. STEL EISEN AAN HET MVO-BELEID IN DE TOELEVERINGSKETEN

Eis van uw leverancier dat hij eisen op het gebied van MVO aan zijn eigen toeleveringsketen oplegt, en voor zijn leveranciers een gedragscode toepast. Zorg ervoor dat de gedragscode gebaseerd is op internationale beginselen zoals de Global Compact van de VN, en dat er ook eisen aan de werkomstandigheden in zijn opgenomen. Een gedragscode alleen is niet genoeg – eis ook van uw leverancier dat hij een systeem heeft voor regelmatige evaluaties van hun toeleveringsketen en risicobeoordelingen uitvoert. Stel vragen en vraag om informatie over werkmethoden, risicobeoordelingen en auditresultaten. Wij staan altijd open voor on-site follow-ups van audits. Het Zweedse keurmerk Möbelfakta stelt eisen in verband met normstelling, risicobeoordeling en opvolging van MVO-beleid in de toeleveringsketen. Daarom wordt het beschouwd als een bewijs dat de leverancier zich actief inzet voor maatschappelijke verantwoordelijkheid.

4. eis pure materialen!

We zijn omringd door allerlei gevaarlijke chemicaliën die door verschillende producten worden afgescheiden – maar hoe weten we of iets gevaarlijk is als het niet zichtbaar is? Het verleden bewijst dat we niet voorzichtig genoeg kunnen zijn. Maak duidelijk dat producten geen materialen of stoffen mogen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van uw medewerkers. Door vlamvertragers, formaldehyde en solventen volledig te mijden, zult u al veel bereiken. Eis dat milieunormen worden nageleefd met betrekking tot chemische stoffen (Möbelfakta en NF Environnement).

5. VOLG EU-aanbevelingen op

De EU heeft een nieuw instrument voor de aankoop van kantoormeubilair door overheidsdiensten ontwikkeld. Het zal in de loop van 2016 in werking treden en is een goed uitgangspunt als u eisen wilt stellen aan uw leveranciers. Interessant is dat het voorstel nu ook begeleiding biedt voor herbekleding en hergebruik van bestaand meubilair, naast de aankoop van nieuw meubilair. Deze begeleiding is zo opgezet dat de gebruiker van het instrument, dus de aanbestedende dienst, wordt aangemoedigd hergebruik van oud meubilair te overwegen voordat hij besluit nieuwe meubels aan te kopen. Eis dus dat uw leverancier een systeem voor hergebruik en herbekleding toepast.