Vijf globale werkplektrends om te ontdekken

The Times They Are A Changin'. Door de technologische revolutie zijn we al anders gaan leven en werken – en er staat nog meer te gebeuren. Het ontwerp van de werkplek zal er in de toekomst heel anders uitzien dan vandaag. In het tweede trendrapport van Kinnarps onderscheiden we vijf belangrijke trends die grote invloed zullen hebben op de manier waarop we werken – en spelen.

We leven in een veranderende en veelzijdige wereld, waarin grenzen en beperkingen op alle niveaus vervagen.

Locatie speelt geen rol meer – het gaat erom talent te identificeren en te behouden, waar het ook wordt gevonden – ongeacht leeftijd, geslacht of cultuur. Die toenemende openheid en verbondenheid legt een vitaal aandachtspunt voor ons creatieve denken bloot: diversiteit. Inzicht in onze geest en ons lichaam is tegenwoordig essentieel om een moderne werk- en leefomgeving te doorgronden en te bouwen. Dus waar ligt het potentieel voor het design van de werkplek in een tijdperk van diversiteit? Voor dit rapport mochten we een kijkje nemen in de hoofden van een speciaal geselecteerde groep inspirerende geesten op het gebied van architectuur, ontwerp, technologie en innovatie. We hebben vijf sterke trends geïdentificeerd die ons leven op het werk op vele manieren ingrijpend zullen veranderen, dag na dag, en ontdekt dat een slim ontwerp essentieel zal zijn om plaatsen te creëren om te werken en te wonen op maat van het tijdperk van diversiteit. 

TREND 1: DIVERSE DESIGN

Hoe kunnen we werkplekken ontwerpen die aan de behoeften van iedereen voldoen?

Als we naar de toekomst kijken, zullen inclusieve omgevingen overal hun intrede doen. We zien dat er drie grote veranderingen plaatsvinden.

1. Voor het eerst in de geschiedenis zullen er vier generaties zij aan zij werken. Bij het ontwerpen van werkomgevingen zullen we dus met hun verschillende denk- en handelwijzen rekening moeten houden.
2. De strijd voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen in ons beroepsleven gaat een nieuw fase in. De bestaande ontwerpconsensus ter discussie stellen vanuit genderstandpunt zal de ontwikkeling van een waarlijk inclusieve werkomgeving bevorderen.
3. Iedereen volgt een ander denkproces om oplossingen te vinden en problemen aan te pakken. Een belangrijk verschil is dat tussen introverte en extraverte persoonlijkheden. De werkplek van de toekomst moet op beide zijn afgestemd.

Die drie grote veranderingen creëren, in combinatie met het internationalere personeelsbestand, een echte culturele smeltkroes. Deze combinatie ligt aan de oorsprong van de nieuwe vraag naar ontwerpen die rekening houden met alle soorten fysieke verschillen, met nadruk op inclusief design: een ontwerp dat rekening houdt met het hele spectrum van menselijke diversiteit op het vlak van fysieke mogelijkheden, taal, cultuur, geslacht, leeftijd en andere verschillen tussen mensen.

TREND 2: DE BIOLOGIE VAN HET KANTOOR

Hoe creëert u een duurzame en ergonomische werkomgeving?

Gezond zijn is welzijn, zo wordt gezegd. Onze geestelijke behoeften, en de diversiteit die daarin bestaat, worden tegenwoordig steeds vaker als even belangrijk beschouwd als onze fysieke behoeften op de werkplek. Om een sterk werkgeversimago voor de toekomst op te bouwen, moeten bedrijven werkomgevingen bieden die aan ons lichaam en aan onze geest zijn aangepast

Door ergonomische werkplekken te creëren waar de gebruikers zich actief moeten bewegen, zoals met zit/stabureaus en ergonomische FreeMotion-bureaustoelen, wordt het risico op werkgerelateerd letsel effectief verminderd. Hoe zit het met de geest? Hoe zorgen we voor een mindful werkplek als de technologie zich razendsnel ontwikkelt, waardoor de werkomstandigheden van veel mensen ingrijpend worden veranderd? Uit onderzoek blijkt dat saaie kantoren die niet goed functioneren, de gezondheid ronduit schaden en leiden tot meer ziektedagen. Onze omgeving heeft een enorme invloed op ons brein. Een mindful werkplek legt de nadruk op de mensen. Ze gaat uit van het besef dat zachte waarden van doorslaggevend belang zijn voor het welzijn, en dat ontwerp en psychologie samengaan.

Het ligt voor de hand om de vereisten en behoeften van de individuele werknemer centraal te stellen en mensen hun eigen combinaties van interacties en omgevingen op het werk te laten kiezen. Om technologiemoeheid te voorkomen, kunnen we leren van een bedrijf als Google, dat besloot technologievrije vergaderingen in te voeren, waar laptops en smartphones verboden zijn.

TREND 3: TECHITURE

Hoe kunnen we analoge en digitale architectuur gebruiken om de nieuwe werkplek te creëren?

De interactie tussen technologie en architectuur heet techiture en is een van de belangrijkste factoren bij de volgende grote designomwenteling. Digitale oplossingen voor geïntegreerde manieren van werken bestaan al, en wie die kansen grijpt, heeft een stapje voor in deze tijd van diversiteit. De kunst van het ontwerpen van werkplekken op maat van de mens in plaats van de hardware is essentieel voor de werkomgeving van de toekomst.

Bedrijfsomgevingen zullen in de toekomst helemaal anders ogen en functioneren dan in het verleden. Het internet der dingen, connectiviteit en big data maken ons onafhankelijk van de locatie, waardoor we vrij kunnen bewegen. Het traditionele kantoor verdwijnt geleidelijk en succesvolle bedrijven moeten bereid zijn om veel verschillende workspace solutions te aanvaarden. Plots vallen alle strikte richtlijnen voor gestandaardiseerde computerkabels, vloerpanelen, verlichting en airconditioning weg. De werkomgevingen van de toekomst zullen gekenmerkt worden door werkplekken op maat van mensen in plaats van hardware. Het doel is om omgevingen te creëren met maximale interactie. De werkplek mag niet alleen een plaats zijn waar werknemers passief neerzitten en eindeloze stromen informatie verwerken, maar moet een plaats zijn waar je dynamische omgevingen kunt bouwen die overleg en creativiteit stimuleren. Een hoogtechnologische levensstijl in een schijnbaar ongedwongen sfeer.

TREND 4: CO-CREATIE

Hoe kunnen we grenzeloos samenwerken?

Hoe werken de bedrijven van morgen? De tijd waarin bedrijven hun productiemethoden achter slot en grendel bewaarden, ligt achter ons. Vandaag slaan bedrijven en klanten de handen in elkaar in het ontwerpproces. Voor bedrijven is het zaak om opener te worden, vertrouwen op te bouwen en een ontwerpdialoog tot stand te brengen met werknemers en dienstverleners over de hele wereld.

Samenwerken en samen creëren – van overal, op elk moment, in kleine bedrijven en grote multinationals – wordt eenvoudiger en vlotter, en die nieuwe mogelijkheden beïnvloeden het ontwerp van alles, van kleine voorwerpen en werkstations tot hele gebouwen. Natuurlijk zal dat ook op onze werkplek voor verandering zorgen en tot geheel nieuwe behoeften leiden.

Een moderne werkplek bouwen is een complex proces, waarbij het gehele bedrijf betrokken wordt. Wie wil dat zijn organisatie samenwerkt, moet samenwerking cultiveren. Daar is geen eenvoudige formule voor. Onze uitdaging is om naar alle aspecten van een bedrijf te kijken en de ruimten daarop af te stemmen. Organisatie, technologie en leiderschap hebben in dit proces een rol te vervullen. Dit betekent ook dat organisaties hun fysieke werkplekken zullen moeten aanpassen met multifunctionele ruimten, projectzones en moderne technologie.

TREND 5: MICRO-MULTINATIONAAL

Waar zijn de werknemers gebleven?

De moderne beroepsbevolking kent geen grenzen. Mensen verplaatsen zich voortdurend en hebben hun taken altijd bij de hand dankzij de virtuele cloud, in welk land of op welk continent ze zich ook bevinden. Door die verandering neemt het aantal onafhankelijke werknemers toe – freelancers, zelfstandigen, consultants en onderaannemers – en piekt het ondernemerschap in start-ups en eenmanszaken. Zij zijn op zoek naar geschikte plaatsen om te werken, die verder gaan dan een thuiskantoor of een internetcafé. Daardoor ontstaat een nieuwe categorie van werkplekken, en ontwerpers zullen daarin meegaan. De vloeibare werkplek manifesteert zich bijvoorbeeld in de vorm van thuiskantoren, pop-upwerkplekken en co-workinggemeenschappen.

Om de werkplek doeltreffend te herdefiniëren, moeten we de manier waarop we leven en werken op een veel bredere schaal herbekijken. Dit tijdperk van micromultinationale co-workers verandert de opbouw van onze maatschappij. De maatschappij stoelt op haar beurt op gemeenschap, en wie wil ontwerpen voor co-working legt de nadruk best op de gemeenschap om de diversiteit aan te trekken die voor multidisciplinaire samenwerking nodig is. Onze visie op de traditionele werkplek is dus aan het veranderen. Waarom zou een kantoor trouwens absoluut moeten zijn uitgerust met saaie meubelen en grijze metalen kasten? Onze werkplekken moeten juist meer en meer een thuisgevoel creëren om ervaren medewerkers aan te trekken en om freelancers en uitzendkrachten zich thuis te laten voelen binnen het bedrijf. Mensen willen op de werkvloer hetzelfde comfort als thuis. Dat geldt zowel voor de opslagruimte, persoonlijke ruimte als een sfeer van samenzijn.

DOWNLOAD

Wilt u meer weten over de toekomst?
U kunt het volledige trendrapport van Kinnarps hier downloaden.

Download rapport

Wilt u uw gedachten en vragen met betrekking tot het toekomstige, of uw toekomstige, kantoor delen?

Neem gerust contact met ons op!