Tien tips voor een betere akoestiek in landschapskantoren

Tegenwoordig werken we vaak in landschapskantoren om samenwerking, communicatie en creativiteit te stimuleren. In een dergelijke omgeving is het belangrijk om de akoestiek zodanig te plannen dat geluidsstress en concentratieproblemen worden voorkomen. Akoestisch adviseur Pontus Thorsson geeft ons een beter inzicht in de akoestiek in landschapskantoren en maakt duidelijk wat belangrijk is om bij stil te staan.

Tegenwoordig zijn veel werkplekken eerder ontworpen ter bevordering van samenwerking dan van individueel werk. Deze verschuiving heeft een aantal oorzaken. Zo blijkt uit onderzoek dat gedachten en ideeën beter worden ontwikkeld in samenwerking met anderen. Maar er is ook een sociaal aspect. Naarmate de samenleving steeds verder digitaliseert, hebben we minder persoonlijk sociaal contact met elkaar en meer via sociale media. Daarom zijn ons kantoor en onze collega's steeds belangrijker voor onze sociale interactie. Dit komt tot uiting in het kantoorontwerp, waar open ontmoetingsplaatsen prioriteit krijgen boven stille zones waar plaats is voor concentratie.

Een evenwichtig geluidsniveau creëren

Het is een grote uitdaging om een goede akoestiek en een evenwichtig geluidsniveau te creëren in een landschapskantoor. Open oplossingen gaan bijna altijd ten koste van de akoestische omgeving. Veel mensen hebben eenvoudigweg moeite met het vinden van een plek die geschikt is om geconcentreerd en ongestoord te werken, waardoor de stress toeneemt en de efficiëntie afneemt. Volgens akoestisch adviseur Pontus Thorsson is niet noodzakelijkerwijs het geluidsniveau het grootste probleem, maar eerder de gesprekken die om ons heen plaatsvinden. "De mens doet het goed als soort dankzij onze goed ontwikkelde taal en ons vermogen om samen te werken. Het nadeel is dat we zijn geprogrammeerd om naar elkaar te luisteren. Zodra we iemand horen praten, proberen onze hersenen te horen en begrijpen wat er wordt gezegd. We worden bij ons werk domweg gestoord door collega's die om ons heen gesprekken voeren", vertelt Pontus Thorsson.

Totale stilte is niet nodig in een kantooromgeving, het is zelfs vaak goed als er iets gebeurt in de akoestische omgeving. Het is echter belangrijk om te zorgen dat er ruimtes zijn voor concentratie, waar we ongestoord en afgeschermd van de gesprekken van collega's kunnen werken. "U kunt het best uw eigen werkzaamheden bekijken en in termen van activiteiten denken. De vuistregel is dat er ruimtes moeten zijn voor alle soorten activiteiten, van open, creatieve ruimtes tot stille ruimtes voor geconcentreerd werk", aldus Pontus Thorsson.

Nuttige tips op het gebied van de akoestiek

1.

Een akoestisch plafond van wand tot wand is een goed uitgangspunt. Dit moet aan het plafond hangen en voor het gehele kantoor een geluidsabsorberend effect opleveren.

2.

Verticale geluidsabsorbeerders kunnen nuttig zijn in ruimtes met extra eisen ten aanzien van rust en stilte, maar ook in besloten ruimtes in de open omgeving.

3.

Boekenplanken met boeken en mappen erop zorgen voor diffusie van het geluid van gesprekken en andere geluiden. Ruimteverdelers kunnen ook nuttig zijn.

4.

Gordijnen dragen bij tot een aangenamere omgeving, niet alleen wat de akoestiek betreft, maar ook visueel. Ze moeten bij voorkeur van een dikke stof zijn gemaakt en iets van de muur / het raam af hangen.

5.

Zorg ervoor dat uw bureaustoelen geen onnodig geluid maken. Stoelen op poten moeten worden voorzien van vilten glijders en onder stoelen op wielen moet een geluidsabsorberend materiaal worden gelegd.

6.

Door geluidsabsorberende plafondwanden (schotten) wordt geluid op efficiënte wijze tot een minimum beperkt.

7.

Vloermatten absorberen geluid, met name voetstappen.

8.

Denk eraan om een redelijke ruimte tussen de werkplekken te houden.

9.

Het is belangrijk om te zorgen voor ruimtes die geluidsdicht zijn en als stil worden ervaren. In dergelijke ruimtes kan worden vergaderd of kan iemand ongestoord individueel werk doen waarbij concentratie nodig is.

10.

Geluidsdichte ramen zijn noodzakelijk om te voorkomen dat geluiden van buiten binnendringen. Uiteraard is dit zeer belangrijk als uw kantoor zich in een stedelijke omgeving of dicht bij een weg of spoorweg bevindt.

Hoe kunt u de stille omgevingen beschermen?

Het is dus niet de bedoeling om volstrekt stille kantoren te creëren, maar om te zorgen voor evenwichtige geluidsniveaus en voor alle soorten activiteiten een passende geluidsomgeving te vinden. Creatief werk en brainstormsessies kunnen beter plaatsvinden in een omgeving met wat rumoer. Voor geconcentreerd werk kunnen gesprekken in de omgeving echter zeer storend zijn. "Ons gehoor heeft zich al 50.000 jaar niet ontwikkeld. De natuur blijft het referentiepunt van het gehoor en de natuur is nooit stil. Een volledig stille omgeving kan voor veel mensen zelfs belastend zijn. We streven niet naar totale stilte, maar naar een zekere rust en stilte. Desondanks zijn er nog steeds zeer weinig rustige ruimtes in hedendaagse kantoren", stelt Pontus Thorsson.

Het plaatsen van een geluidsdichte wand is de meest doeltreffende manier om te zorgen voor een stille ruimte voor geconcentreerd werk. Als dit niet mogelijk is, kunt u goed geluidsabsorberende scheidingswanden plaatsen en zo een ruimte in een ruimte creëren voor geconcentreerd werk. Zorg er ook voor dat uw plafonds en wanden uitstekende geluidsabsorberende eigenschappen hebben, niet alleen in de afgeschermde gebieden, maar in het gehele kantoor. Het plafond is het grootste oppervlak en in dit verband dus het belangrijkst.

Pontus Thorsson

Geluidsadviseur en oprichter van Akustikverkstan

Pontus, doctor in de technologie op het gebied van akoestiek, schreef zijn proefschrift over de verspreiding van geluid buitenshuis. Pontus heeft ruime ervaring als akoestisch adviseur en doet onderzoek en geeft college aan de universiteit van Chalmers. Pontus heeft zeer succesvol onderzoek verricht met betrekking tot lawaai door windgeneratoren en de akoestiek in lichtgewicht gebouwen. 

Ga voor meer informatie naar akustikverkstan.se