The Better Effect Index Een tool voor het kiezen van een duurzame interieuroplossing voor kantoren, scholen en openbare ruimten

Steeds meer mensen willen duurzame keuzes maken. Architecten, interieurontwerpers, klanten en eindgebruikers stellen allemaal andere verwachtingen aan interieuroplossingen voor kantoren, scholen en openbare ruimten. Daarom lanceerden we The Better Effect Index, een tool waarmee het gemakkelijk is een keuze te maken voor een duurzaam en milieuvriendelijk interieurontwerp.

"De mensen willen zien welk verschil ze echt maken

Johanna Ljunggren, Sustainabillity Manager Kinnarps

"De besluitvormers van de toekomst zullen zich niet tevreden stellen met het kopen van een label. De trend is wereldwijd onmiskenbaar. De mensen willen zien welk verschil ze echt maken. Het label op zich interesseert hen niet, ze willen weten hoe een bedrijf dat label heeft verdiend. Dit zal ook een impact hebben op de inkoopprocessen. Het zal niet volstaan dat een leverancier een vakje afvinkt en het daarbij laat. Men zal moeten tonen dat men de situatie in handen heeft", aldus Ljunggren.

The Better Effect Index is onze manier om de inspanningen voor duurzaamheid in interieurontwerp eenvoudiger en duidelijker te maken. Het achterliggende idee is dat het voor architecten en klanten gemakkelijk zou moeten zijn om belangrijke duurzaamheidsaspecten te bepalen en om te vergelijken hoe verschillende producten aan de eisen beantwoorden. Het zou eenvoudig moeten zijn om een keuze te maken voor bureaus, stoelen, opbergkasten en andere interieurelementen.

Oog voor de behoeften van architecten

The Better Effect Index werd ontworpen om tegemoet te komen aan de wensen van architecten, interieurontwerpers, aankopers, ondernemingen en eindgebruikers. De index is gebaseerd op een bevraging van architecten en klanten, en vindt zijn grondslag in de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN. In The Better Effect Index geven we ons meubilair voor kantoren, scholen en openbare ruimten een score in zes duurzaamheidsdomeinen. Elk product krijgt een score in de verschillende domeinen zodat u perfect kunt zien aan welke criteria het al dan niet voldoet. Deze online duurzaamheidstool is snel en gebruiksvriendelijk en wordt voortdurend bijgewerkt met informatie over nieuwe producten.

Meer duurzaamheid in de meubelindustrie

The Better Effect Index is open source, zodat iedereen, van architecten en aankopers tot klanten en concurrenten, inzicht kan krijgen in de manier waarop we onze producten maken en evalueren.

"Dat is belangrijk. We tonen niet alleen onze goede producten, maar ook onze tekortkomingen. Door open te zijn over wat we doen, geven we de industrie mogelijkheden om samen te werken op het vlak van duurzaamheid. Als we dezelfde duurzaamheidsdoelen delen, kunnen we het eenvoudiger maken voor de klanten om betere keuzes inzake duurzaamheid te maken", aldus Ljunggren.

Duurzaamheid is belangrijk in de keuzes die architecten maken

Voor Lotta Bergqvist, interieurontwerpster bij Kanozi Architects in Malmö, is duurzaamheid een prioriteit bij het kiezen van meubilair voor kantoren, scholen of andere arbeidsruimtes.

"Hoe meer we weten over de producten, zoals bureaus, stoelen, opbergkasten en andere interieurelementen, en hoe ze gemaakt worden, hoe makkelijker we keuzes kunnen maken."

Bij Kanozi Architects hebben we een  andere kijk op duurzaamheid en gaan we uit van het principe dat goede architectuur een positief effect heeft op mensen en bijdraagt tot een duurzamere samenleving, zowel op sociaal als op ecologisch vlak. Het bedrijf heeft vestigingen in Göteborg en Malmö en is een one-stop architectenbureau met architecten, interieurontwerpers en ingenieurs. Er werken in totaal 60 mensen. Lotta Bergqvist is interieurontwerpster (SIR/MSA) bij Kanozi Architects en werkt momenteel aan projecten voor Akademiska Hus en de kantoren van Tyréns in Malmö en Lund.

Het belang van duurzaam meubilair

"Als we bijvoorbeeld meubilair en interieur kiezen voor scholen en openbare ruimtes, zoeken we vanuit een holistisch perspectief naar duurzame alternatieven. Daarbij geven we natuurlijk de voorkeur aan een ontwerp dat duurzaam is én mooi oogt. We streven naar meubilair dat past bij de activiteit van de klant en waarvan ze lang kunnen genieten", aldus Bergqvist.

De hele productieketen is belangrijk

"We werken graag samen met Kinnarps, omdat we weten dat ze rekening houden met duurzaamheid in de hele keten, tot en met de levering. Kinnarps' leveringssysteem, waarbij ze dekens gebruiken in plaats van de traditionele verpakkingen, is een mooi voorbeeld van duurzaam denken.

 Ook belangrijk is dat het meubilair bedoeld is om hergebruikt, gerenoveerd en opnieuw gestoffeerd te worden."

"In deze sector zijn we open over hoe we bezig zijn met duurzaamheid. We delen ervaringen en werken samen, en ik denk dat dit cruciaal is om goede, duurzame oplossingen te vinden."

Meer samenwerking op het vlak van duurzaamheid

Bergqvist is erg te spreken over het idee om de duurzaamheidskenmerken van meubilair over de gehele levenscyclus duidelijker en begrijpelijker te maken via een duurzaamheidsindex zoals The Better Effect Index. Ze is ook te vinden voor het idee dat deze duurzaamheidsindex open source is en dus toegankelijk is voor iedereen – van architecten tot klanten en eindgebruikers.

"We hebben heel wat goede meubelcertificaten, zoals Svanen en Möbelfakta, maar sommige labels zijn al te gespecialiseerd. Nieuwe ontwerpers of marktspelers hebben vaak niet de nodige middelen om de grote labels aan te kunnen. In deze sector zijn we open over hoe we bezig zijn met duurzaamheid. We delen ervaringen en werken samen, en ik denk dat dit cruciaal is om goede, duurzame oplossingen te vinden. Voor mij als interieurontwerper is het belangrijk om al in een vroeg stadium bij het bouwproces betrokken te zijn, zodat ik zeker weet dat er ruimte is voor een holistische oplossing waarbij ik actieve, samenhangende keuzes kan maken." 

Eenvoudiger inkoopproces

The Better Effect Index geeft de duurzaamheid van meubilair weer in zes domeinen: grondstoffen en hulpbronnen, klimaat, pure materialen, maatschappelijke verantwoordelijkheid, hergebruik en ergonomie. Het idee is onder meer om het inkoopproces gemakkelijker te maken voor architecten en interieurontwerpers.

"Bij Kanozi werken we met het 'Well'-label, een label dat rekening houdt met het menselijk welbevinden vanuit een holistisch oogpunt. Het label omvat alle componenten van een gebouw, met inbegrip van het interieurontwerp. Het houdt ook rekening met de mogelijke positieve invloed van kantoormeubilair op lichaamsbeweging, welbevinden en gezondheid."

Duurzame materialen

Volgens Bergqvist is de juiste informatie over meubels en materialen cruciaal om een eindresultaat te bereiken zoals de architect zich dat vanuit het oogpunt van duurzaamheid heeft voorgesteld.

"Kennis van materialen en productieprocessen is enorm belangrijk om voor het juiste product te kunnen kiezen. Soms is het moeilijk om alle nieuwe materialen bij te houden die op de markt komen, en dan helpt het om van bij het begin alle informatie te krijgen van de producenten. Ook in de verkoop is het belangrijk dat we de klant kunnen uitleggen waarom we voor bepaalde meubels of materialen hebben gekozen, en wat er duurzaam aan is."

Deze informatie is ook van belang op langere termijn. Wanneer een project voltooid is, geven we de mensen die in dat interieur gaan werken en ervoor gaan zorgen een overzicht in handen. Dat is voor de koper een stuk gemakkelijker. Het bevat alle gegevens over het meubilair en de eigenschappen ervan, en geeft belangrijke informatie over de mogelijkheden voor uitbreiding, renovatie en recycling.

"Wanneer medewerkers vragen hebben over het ontwerp en waarom voor bepaalde meubels is gekozen, moeten ze deze informatie snel en eenvoudig kunnen terugvinden. Het maakt het ook makkelijker om het duurzaamheidsdenken in een bepaalde omgeving toe te passen en te stimuleren. Als de medewerkers weten waarom voor bepaalde producten is gekozen, zullen deze producten hopelijk niet worden aangevuld met andere die helemaal niet zo duurzaam zijn."

Dit is op zich al een duurzame maatregel.

Hoe werkt The Better Effect Index?

Alle producten krijgen een score in zes verschillende domeinen. De hoogste score in elk domein is drie punten. De score in elk domein is een gemiddelde van de punten die werden toegekend voor de indicatoren, dat wil zeggen de verschillende duurzaamheidsaspecten die we meten. De hoogst mogelijke totale score wanneer alle domeinen worden gecombineerd, is drie punten. De totale score is een gemiddelde van de punten voor de domeinen.

1. GRONDSTOFFEN EN HULPBRONNEN

Gemeten duurzaamheidsaspecten: Kennis van de herkomst van de grondstoffen. Kennis van de omstandigheden in de productieketen. Optimaal gebruik van hulpbronnen.

2. KLIMAAT

Gemeten duurzaamheidsaspecten: Inkomend transport. Uitgaand transport. Leveranciers (niet-fossiele energie in eigen productie). Producenten (niet-fossiele energie in eigen productie). Aandeel van materiaal met lage klimaatimpact.

3. PURE MATERIALEN

Gemeten duurzaamheidsaspecten: Voldoet aan de niveaus inzake chemische samenstelling. Voldoet aan de uitstootniveaus. Goede materiaalkeuze.

4. MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Gemeten duurzaamheidsaspecten: Gedragscode voor leveranciers. Leveranciers die werden onderworpen aan een risicobeoordeling. Gecontroleerde leveranciers uit risicolanden.

5. HERGEBRUIK

Gemeten duurzaamheidsaspecten: Mogelijkheid om te herstellen/renoveren? Mogelijk om materialen te recycleren? Gemaakt van gerecycleerd materiaal?

6. ERGONOMIE

Gemeten duurzaamheidsaspecten: Maakt beweging mogelijk. Maakt aanpassingen mogelijk. Beperkt de geluidsoverlast.