Kinnarps' Blue Truck Concept – onze bijdrage tot een duurzame omgeving voor kantoren en scholen

De manier waarop uw nieuwe meubels vervoerd worden, is een cruciale factor voor de duurzaamheid van uw nieuwe interieurontwerp. Bij Kinnarps hebben we ons eigen logistieke systeem, waarbij we alle onderdelen van de keten zelf in handen hebben. Dat betekent dat we de milieu-impact van transport, van de CO2-uitstoot tot het gebruikte verpakkingsmateriaal, sterk kunnen reduceren.

"Het hele concept is alleen maar mogelijk doordat de oprichter van Kinnarps van in het begin van die visie is uitgegaan. Vandaag de dag zou een dergelijke aanpak niet haalbaar zijn op het gebied van arbeid en financiën."

Ingemar johansson, Kinnarps

Kinnarps werd in 1942 opgericht door Evy en Jarl Andersson. Al in de jaren 50 investeerde Kinnarps in zijn eerste vervoermiddel voor meubels. Ze hadden door dat het zelf leveren van producten veel voordelen had. Met hun eigen vervoer hadden ze controle over levertijden, routes, kostprijs en niet in de laatste plaats over de dienstverlening aan hun klanten. En zo zorgden ze ervoor dat de klant zijn nieuwe kantoor- of schoolmeubilair op de juiste plaats en op de juiste manier geleverd kreeg. Dat was de basis voor Kinnarps' eigen transportbusiness met blauwe vrachtwagens, vandaag bekend onder de koosnaam 'Blue Truck Concept'. Het Blue Truck Concept is de ruggengraat van een uniek, duurzaam en milieuvriendelijk logistiek systeem waarin Kinnarps elke stap in de keten in handen heeft en controleert.

"In de jaren negentig werd het concept verder verfijnd door Evy en Jarl's zoon Assar Jarlsson, die slimme concepten ontwikkelde voor het laden en verpakken van onze producten. De hele logistieke keten en alle vrachtwagens werden geoptimaliseerd in functie van ons meubilair, wat het systeem uiterst efficiënt maakt", aldus Ingemar Johansson, logistiek manager bij Kinnarps.

Het betreft een uniek systeem voor meubilair in openbare ruimten. Vandaag bestaat het logistieke team van Kinnarps uit ongeveer 100 medewerkers, van wie een 15-tal op de dienst strategie en planning werken en de rest instaat voor levering en montage.

Een efficiënte verpakking biedt ecologische voordelen

Het Blue Truck Concept drijft op gezond verstand. Duurzaamheid, zuinigheid en klantenvoordelen gaan hand in hand en komen zowel Kinnarps als de ecologische voetafdruk van de klant ten goede.

De logistieke keten wordt volledig gestuurd door de orders. Bij het plaatsen van een order worden de routes en het laden van de vrachtwagens gepland in functie van de leveringstijd en -plaats. Een speciaal programma berekent ook hoe de meubels op een plaatsbesparende manier ingeladen kunnen worden, een beetje zoals het ineenschuiven van een puzzel. Bureaus, bureaustoelen, opbergmeubels enz. Het systeem weet precies hoe de verschillende meubels geplaatst moeten worden om er zoveel mogelijk in te krijgen.

"Op die manier kunnen onze vrachtwagens voor elke reis voor 100% met kantoormeubilair volgeladen worden. Bij het inpakken wordt ook het 'first out, last in'-principe toegepast", aldus Johansson.

Op de terugweg stoppen de blauwe trucks bij de leveranciers van Kinnarps om materiaal op te pikken voor de productie. Zo komen we voor de terugreis aan een laadefficiëntie van 50%. Op die manier beperken we het aantal lege ladingen tot een minimum en reduceren we onze eigen CO2-uitstoot en de ecologische voetafdruk van ons kantoormeubilair."

Meubilair met een minimale verpakking

Elke vrachtwagen wordt bemand door twee Kinnarps monteurs. Bij de levering dragen ze het meubilair naar binnen, pakken het uit en zetten alles op. Dat alles vanuit de optiek dat de klant zijn meubilair snel en efficiënt op zijn plaats heeft met een minimale overlast..

In plaats van de traditionele verpakkingen gebruiken we dekens en karton om de meubels te beschermen. Dekens en karton keren terug en worden keer op keer hergebruikt. Zo wordt per container of vrachtwagen zo'n 270 kilogram aan verpakking bespaard, bijvoorbeeld aan golfkarton. Een efficiënte manier om te besparen op natuurlijke bronnen. En tegelijk zadelen we de klant niet op met een hoop verpakkingsmateriaal.

De milieuvoordelen van Kinnarps' duurzaam transportsysteem

  • Met het Blue Truck Concept vervoert Kinnarps 50% meer meubilair dan de rest van de sector, dankzij efficiënte verpakking;

  • Kinnarps bespaart minstens 270 kg aan verpakkingsmateriaal per container door de meubels in dekens te wikkelen;

  • Kinnarps' Blue Truck Concept werkt op hernieuwbare diesel, goed voor een reductie van onze CO2-uitstoot met 40%.

Kinnarps' milieuvriendelijke Blue Truck Concept: voordelen voor de klant

  • we bieden bij levering een volledige oplossing;

  • we installeren 50% sneller dan het gemiddelde in de sector;

  • de klant ondervindt minimale hinder voor zijn business tijdens de levering en de installatie.

Kinnarps kiest voor diesel uit hernieuwbare bronnen

Ons Blue Truck Concept bestrijkt momenteel de Scandinavische landen, België en Groot-Brittannië. Al onze bezorgers zijn getraind in ecorijden en onze eigen werkplaatsen zorgen ervoor dat de trucks altijd in topconditie zijn en de juiste bandenspanning hebben.

"Ons vrachtwagenpark telt ongeveer 50 voertuigen, waarvan ongeveer de helft de Euro 6-norm haalt. De andere helft haalt Euro 4 en Euro 5, en wordt geleidelijk afgebouwd", legt Ingemar Åberg, Fleet Manager bij Kinnarps, uit.

"We hebben besloten om onze vrachtwagens op biodiesel (bekend als HVO, Hydrotreated Vegetable Oil) te laten rijden. Die brandstof wordt geproduceerd uit afvalproducten uit onder meer de Zweedse bosbouwindustrie. Zo zijn we erin geslaagd onze CO2-uitstoot met 40% te verminderen, wat een belangrijk deel is van onze inspanningen op het vlak van duurzaamheid."

Ingemar Johansson & Ingemar Åberg, Kinnarps

Het was de bedoeling om de trucks op biodiesel met 90 tot 100% hernieuwbare bronnen te laten rijden

"Helaas is dat soort brandstof schaars aan het worden. De nieuwe Zweedse 'Diesel Emissions Reduction Act' (wet ter vermindering van de dieseluitstoot) treedt op 1 juli 2018 in werking. Dat betekent wellicht dat wij, en alle anderen die aan duurzame diesel de voorkeur geven, niet de gewenste leveringen kunnen krijgen."

Åberg denkt dat de discussie over milieuzones in de grote Europese steden en de plaats van dieselauto's in deze context vooral om privéwagens draait.

"Biodiesel is ecologisch een uitstekende keuze op het vlak van vermindering van CO2-uitstoot. Milieuzones hebben het terugdringen van het aantal schadelijke stofdeeltjes tot doel. Het commerciële verkeer wordt in milieuzones al jaren aan banden gelegd. We hebben procedures ontwikkeld om in die zones Euro 6-trucks te gebruiken."

 

Diesel – een duurzame brandstof?

Is diesel een duurzaam alternatief voor wie zijn CO2-uitstoot wil verminderen? En wat zijn de andere alternatieven? We stelden die vragen aan Anette Rydén en Eva Clintenell, respectievelijk Key Account Manager en Product Specialist bij Preem.

Wat zijn de dieselalternatieven voor een klimaatvriendelijk transport?

Vandaag zijn er veel alternatieven waaruit we kunnen kiezen. De groep producten bekend als 'Fatty Acid Methyl Esters' (FAME) is gebaseerd op verschillende soorten van plantaardige oliën, zoals soja, koolzaad en maïs. Koolzaadmethylester (RME of Rapeseed Methyl Ester) kennen de meeste mensen wellicht. Wanneer we het over biodiesel hebben, gaat het meestal over dat type diesel. Biodiesel en gewone diesel hebben een verschillende chemische samenstelling, wat bepaalde beperkingen voor het gebruik in voertuigen met zich meebrengt. Fabrikanten van voertuigen laten doorgaans maximaal 7% biodiesel in de brandstofmix toe. Om een voertuigenpark voor 100% op biodiesel te laten rijden, moeten de voertuigen aangepast en goedgekeurd worden door de bouwer. Op dit moment krijgen alleen zware voertuigen die goedkeuring.

Een andere optie, waarvoor geen aangepaste voertuigen nodig zijn, is diesel uit hernieuwbare bronnen, bekend als HVO. HVO staat voor 'Hydrotreated Vegetable Oil' en wordt gewonnen uit afvalproducten van bijvoorbeeld de bosbouwindustrie. De chemische structuur van HVO is grotendeels identiek aan die van fossiele diesel, wat betekent dat je gewone vrachtwagens op die brandstof kunt laten rijden – en het is dat soort diesel waarop Kinnarps rijdt. Wanneer echter niet volledig aan de geldende dieselnorm wordt voldaan, is vaak goedkeuring van de voertuigbouwer vereist. Bij Preem noemen we onze hernieuwbare diesel 'Evolution'. Die diesel is een mengeling van gewone diesel, 7% FAME en tot 43% HVO. Onze HVO is gebaseerd op tallolie uit de Zweedse bosbouw en pulpindustrie. Het is in theorie mogelijk om een hoog HVO-aandeel te hebben. Hoe hoger het aandeel HVO, hoe lager de fossiele CO2-uitstoot.

"Bossen in aangroei nemen kooldioxide op en kunnen ook snel regenereren, waardoor de milieu-impact beperkt is. Daardoor is hernieuwbare diesel een goede, duurzame alternatieve brandstof." 

Wat is het milieudoel van hernieuwbare diesel?

"Eigenlijk is ruwe olie ook plantaardig. Maar ruwe olie wordt al miljoenen jaren in de grond opgeslagen, waardoor de productiecyclus relatief lang is in vergelijking met de korte consumptietijd. Dat zorgt voor een onevenwicht. HVO is gebaseerd op een hernieuwbare grondstof, in dit geval de Zweedse bossen. Bossen in aangroei nemen kooldioxide op en kunnen ook snel regenereren, waardoor de milieu-impact beperkt is. Daardoor is hernieuwbare diesel een goede, duurzame alternatieve brandstof."

Wat zullen de gevolgen zijn van de Zweedse wet ter vermindering van de dieseluitstoot?

De Zweedse wet ter vermindering van de dieseluitstoot wordt op 1 juli 2018 van kracht. Dat betekent dat alle brandstofleveranciers de uitstoot van fossiele broeikasgassen door benzine en diesel moeten verminderen door biobrandstof toe te voegen. Voor diesel moet die reductie 19,3% bedragen. Voldoet de leverancier, in dit geval ons bedrijf, niet aan die norm, dan volgen er ernstige boetes. Dat betekent dat de HVO die we nu hebben grotendeels aan de nieuwe wet zal moeten voldoen. Aangezien HVO nu al een schaarse bron is, zal dit ertoe leiden dat onze klanten geen toegang meer zullen hebben tot HVO 100 in dezelfde mate als tot nu mogelijk was. HVO is zeer populair in Zweden: momenteel is Zweden goed voor niet minder dan 30% van de wereldwijde productie van HVO. De Zweedse Diesel Emissions Reduction Act zal een herverdeling van de grondstoffen met zich meebrengen, maar om meer duurzame hernieuwbare diesel te kunnen produceren, zijn grote investeringen nodig in nieuwe productiefaciliteiten, en een betere toegang tot ruwe grondstoffen.

Eva Clintenell, Product specialist

Anette Rydén, Key Account