Om productief te kunnen werken, hebben werknemers de juiste werkomstandigheden nodig. Een werkplek moet een stabiele binnenomgeving bieden door de buitenomgeving na te bootsen en erop te reageren. Naarmate de seizoenen veranderen, moet een werkplek zich aanpassen om te voldoen aan de behoeften van de werknemers. Het binnenklimaat wordt door veel dingen beïnvloed, bijvoorbeeld door het zonlicht, kleuren, planten en de temperatuur. Computers en elektrische apparatuur genereren warmte en een gesloten kantoorruimte kan gemakkelijk warm en droog worden. Het is belangrijk dat werknemers gehydrateerd blijven. Dehydratatie veroorzaakt immers spierspanning en verhoogt zo het risico op overbelastingsletsels terwijl ze aan een bureau zitten.1 Om gehydrateerd te blijven, moeten werknemers 1,5 tot 2 liter water per dag drinken.2 Zorgen voor gemakkelijke toegang tot water op de werkplek is belangrijk wanneer u een ergonomische, productieve en gezonde werkplek creëert. 

1. http://www.sittingergonomics.com/how-much-water-do-i-need-to-drink-per-day/
2. https://ki.se/forskning/sluta-klunka-du-dricker-inte-for-lite-vatten.

Meer tips