Een werkplek ontwerpen rond menselijke behoeften is belangrijk omdat productieve werknemers een bron van concurrentiekracht zijn. De manier waarop werknemers omgaan met hun collega's en hun werkplek, bepaalt de kwaliteit van het werk dat ze uitvoeren. Wanneer mensen veilig werken en hun werk graag doen, voelen ze zich goed en zijn ze productiever! Een derde van de werknemers die met computers werken, hebben aangegeven dat ze rug- en nekpijn hebben.1

Stress en werkbelasting dragen in grote mate bij tot werkgerelateerde gezondheidsproblemen.2 Het ziekteverzuim van een werknemer kost ongeveer 270 euro per dag3, maar een ergonomische werkplek hebben kan het ziekteverzuim dat wordt veroorzaakt door slechte fysieke of psychosociale werkomgevingen, aanzienlijk verminderen4.

1 Magazine Välfärd, 2005:4, Statistiska Centralbyrån
2 https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/belasta-ratt-vid-bildskarmen-och-i-den-digitala-miljon-broschyr-adi524.pdf
3 https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/dolda-faror-i-arbetsmiljon/#nr1

Meer tips