Kinnarps Next Office®

Onderzoek, strategie en advies om uw ideale kantoor te creëren

 

Hoe werkt het?    Daarom creëerden we Next Office

Het creëren van een innovatief en efficiënt kantoor is niet slechts een kwestie van interieurontwerp, het is een project om verandering teweeg te brengen. Wij helpen u tijdens het volledige project en ondersteunen u bij al uw uitdagingen. Samen creëren we een creatieve werkomgeving die alle mogelijkheden benut om organisaties en individuen in staat te stellen om zich te ontwikkelen en gezond te blijven. Om dat te bereiken, is het belangrijk dat mensen, technologie en de omgeving tijdens het gehele proces samenwerken. 

Ons Next Office concept bestaat uit veel verschillende elementen: we leggen de fundering voor een nieuwe werkplek die speciaal voor u is ontworpen op basis van concrete hulpmiddelen, workshops en analyses.

DE VOORDELEN VAN NEXT OFFICE

CREATIEVE MEDEWERKERS

Door een werkomgeving die de bestaande en toekomstige werkmethoden ondersteunt, worden de efficiëntie en productiviteit verhoogd. Creatieve vergaderingen en samenwerking worden erdoor bevorderd, en het innovatievermogen en de teamgeest worden erdoor versterkt.

BETERE GEZONDHEID

Er is minder stress op de werkplek als medewerkers kunnen kiezen uit activity-based ruimtes die zijn aangepast aan hun werktaken. Ergonomische oplossingen en mogelijkheden om rond te lopen dragen bij tot een betere fysieke gezondheid.

EEN STERKER MERK

Als u in een goede werkomgeving en een goed ontwerp investeert, kunt u gemakkelijk nieuw talent aantrekken en behouden. Als medewerkers blij zijn met hun werkplek, worden de teamgeest en de interne en externe naamsbekendheid versterkt.

FINANCIEEL GEZOND VERSTAND

Next Office is een flexibele oplossing die is afgestemd op uw behoeften: of u nu wilt aanpassen aan groei of het bestaande personeel wilt onderbrengen op minder ruimte. Wellicht wilt u het prettiger maken om voor uw bedrijf te werken of wilt u dat uw werkplek een verandering in de werkmethoden ondersteunt.

Next Office ondersteunt u bij de uitvoering van uw werkplekstrategie om welke reden dan ook, omdat u, uw medewerkers en uw doelen erin centraal staan.

DUURZAME OPLOSSINGEN

Uw nieuwe kantoor is duurzaam en houdt rekening met mensen en het milieu. In het kader van ons duurzaamheidsinitiatief "The Better Effect" streven we voortdurend naar verbetering – en geven we de impact van onze producten weer in een duurzaamheidsindex.

ZO WERKT HET – ZES STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOL KANTOOR

1.
VISIE EN INSPIRATIE

Waarom een nieuw kantoor? Hebt u een gemeenschappelijke visie of wens voor wat u wilt bereiken?

De eerste stap in het proces is het formuleren van een gemeenschappelijke visie en gemeenschappelijke doelen. We hechten veel waarde aan het informeren en inspireren van uw medewerkers. In seminars zullen we het aanstaande proces en de mogelijkheden die het biedt beschrijven, om zo uw medewerkers erbij te betrekken en te motiveren. Hoe meer uw medewerkers weten, hoe minder ze tegen de verandering op zullen zien en hoe enthousiaster ze zullen zijn voor wat komen gaat. Deze oriëntatiefase dient als voorbereiding van de onderzoeksfase, waarbij we ervoor zorgen dat ze openstaan voor nieuwe mogelijkheden.

2.
ANALYSE

Hoe werkt u op dit moment? Hoe ziet het werkpatroon op uw kantoor eruit – welke oplossingen werken en wat ontbreekt er volgens u? Hoe zou u in de toekomst willen werken? Bij Next Office gaat het erom dat individuen en organisaties geen vooraf gepland concept kan worden opgedrongen. In plaats daarvan betrekken we uw medewerkers bij een reeks activiteiten om te analyseren hoe zij op dat moment werken, wat de bezettingsgraad van het gebouw en de eigen bureaus is, hoe het evenwicht is tussen teamwork en individueel werk en welk concentratieniveau nodig is voor elk van hun algemene taken. We krijgen ook een beeld van het type omgeving waar ze het liefst zouden willen werken als ze in de toekomst zelf zouden mogen kiezen. Door workshops met uw medewerkers te houden en hen te vragen een online enquête in te vullen, verkrijgen we enorm veel waardevolle informatie. Het uiteindelijke rapport, in combinatie met de gesprekken met uw project- en managementteams, geeft duidelijk de richting aan voor het toekomstige ontwerp.

3.
RESULTATEN EN STRATEGIE

Hoe goed kent u uzelf? Werkt u echt zoals u denkt dat u doet?

Deze fase van het project is boeiend, omdat de resultaten van de analyse u vaak nieuwe informatie en kennis verschaffen over hoe uw bedrijf werkt en hoe u uw werkmethoden kunt ontwikkelen. Samen analyseren we de resultaten. Door te gebruiken wat we te weten zijn gekomen, ontwikkelen we een gemeenschappelijke strategie die bij uw doelen en visie voor uw nieuwe kantoor past.

4.
HET UITEINDELIJKE INTERIEURONTWERP

Hoe zal het eruitzien? Hoe kan uw nieuwe kantoor zo worden ontworpen dat het aan uw specifieke behoeften tegemoetkomt?

Het is nu tijd om aan de slag te gaan. Met het op de medewerkers gebaseerde analyserapport als leidraad vertalen we de strategie in een superieur interieurconcept met bijpassende omgevingen op maat. Next Office biedt veel inspirerende omgevingen die verschillenden soorten werk ondersteunen. In het ontwerp zult u alle wensen terugzien die uit de enquête naar voren zijn gekomen – wellicht gevarieerdere vergader- en projectruimtes, of medewerkers misschien hebben aangegeven dat ze waarde hechten aan afgescheiden werkruimtes en meer concentratie dan op dit moment beschikbaar is.

5.
UITVOERING

Hoe kan dit worden bewerkstelligd? Hoe werken zit-stabureaus? Waarom zou u deze moeten gebruiken? En hoe personaliseert u uw ergonomische bureaustoel? Hoe gebruikt u het ruimteboekingssysteem, vergaderruimtes en ruimtes om te telefoneren? Het is van essentieel belang dat u uw medewerkers goed laat kennismaken met de omgeving en eventuele nieuwe werkmethoden. Uiteraard leveren, installeren en monteren wij uw nieuwe kantoor snel en efficiënt. Maar dat is nog maar het begin. We trainen bovendien uw medewerkers, zodat zij de mogelijkheden van hun nieuwe kantoor kennen en kunnen benutten. We kunnen de ontwikkeling van een gids of spelregels voor de omgangsvormen op de werkvloer ondersteunen om ervoor te zorgen dat iedereen weet welk gedrag er wordt verwacht in de nieuwe werkomgeving. We organiseren ook opvolgingsgesprekken om ervoor te zorgen dat alle details aanwezig zijn en om te bepalen of na verloop van tijd aanpassingen en veranderingen nuttig kunnen zijn.

6.
FOLLOW-UP

Hoe is alles verlopen? Is het kantoor afgestemd op hoe u werkt en kunt u gemakkelijk veranderingen aanbrengen als dat nodig is? Hebt u het gevoel dat u meer samenwerkt en dat er een creatieve en productieve stemming heerst? Is uw werkomgeving volgens u verbeterd en bevorderlijker voor de tevredenheid en gezondheid van uw medewerkers?

Na zes maanden in uw nieuwe kantoor analyseren en evalueren we nogmaals de resultaten met betrekking tot uw visie en doelen. Tevens vergelijken we de nieuwe resultaten met die van uw oude kantoor en bekijken we wat er is verbeterd. Dit is een belangrijke fase in het proces, omdat u de kans krijgt om feitelijke resultaten te documenteren terwijl u ons waardevolle feedback verschaft. Onze werkmethode verandert voortdurend vanwege de snelle ontwikkeling van de technologie en samenleving. Daarom is het belangrijk dat uw nieuwe kantoor flexibel is, de tand des tijds weerstaat en gemakkelijk kan worden aangepast aan nieuwe gewoonten en behoeften van uw medewerkers.

WIJ GAAN GRAAG SAMEN MET U OP ZOEK NAAR UW NIEUWE KANTOOR!

Neem contact met ons op

Daarom creëerden we
Kinnarps Next Office®

ER ZIJN VEEL VRAGEN EN VOOROORDELEN OVER HET EIGENTIJDSE KANTOOR. DAAR WILLEN WE VERANDERING IN BRENGEN!

WAAROM ZIJN ZOVEEL MENSEN BANG VOOR EEN MOOI, NIEUW KANTOOR?

De aankondiging dat het kantoor wordt vernieuwd, wordt niet altijd als goed nieuws beschouwd. Dat komt uiteraard door verhalen over mislukte pogingen. Over stressvolle, lawaaierige omgevingen waar medewerkers niet rustig kunnen werken en de onzekerheid of er wel een bureau beschikbaar zal zijn als ze op het werk aankomen.

In gelijke tred met de technologische ontwikkelingen worden onze klanten met vele uitdagingen geconfronteerd. We hebben geconstateerd dat er grote behoefte is aan innovatieve en functionele oplossingen die de nieuwe manier van werken ondersteunen. Daarom hebben we Kinnarps Next Office gecreëerd. Een resultaatgerichte methode met de behoeften van uw bedrijf als uitgangspunt en waarin uw medewerkers centraal staan. Next Office is gebaseerd op uitgebreid onderzoek met klanten, organisatieontwikkelaars en toekomstgerichte analisten. Wat is hieruit naar voren gekomen? Dat organisaties en de mensen in die organisaties geen kant-en-klare concepten kunnen worden opgedrongen! Om een nieuw kantoor te laten slagen, moeten we omgevingen creëren waar mensen achter staan en waar ze gelukkig kunnen zijn.

ZO DENKEN WE BIJ KINNARPS

Het optimale kantoor – Next Office – concentreert zich op de raakvlakken tussen de organisatiecultuur, de digitale omgeving en de fysieke omgeving. Het is van cruciaal belang dat het managementteam betrokken is en de ambitie uitspreekt om de medewerkers bij het proces te betrekken. Samen zullen we de huidige en toekomstige digitale omgeving in kaart brengen om ervoor te zorgen dat u over de benodigde technologie beschikt en dat de medewerkers bereid zijn deze te gebruiken. We maken een analyse van de werkplek en leggen daarmee de belangrijkste werkpatronen bloot, wat vervolgens de basis vormt voor de fysieke omgeving. De methode werkt omdat Next Office altijd is gebaseerd op de individuele organisatie, ongeacht de omvang van de organisatie of de sector.

WILT U MEER WETEN OVER HOE WE MET POSITIEVE ENERGIE BIJDRAGEN AAN UW NIEUWE KANTOOR?

Neem contact met ons op