Case: Havenbedrijf Gent

Gegevens

Klant:
Havenbedrijf Gent

Jaar:
2015

Project:
Inrichting nieuwe vergaderzalen

Contactpersoon:
Filip Remmerie

Achtergrond

Havenbedrijf Gent staat in voor een doeltreffende exploitatie van de haven, met andere woorden het zorgt ervoor dat de nodige infrastructuur aanwezig is voor een vlotte afwikkeling van de scheepvaart en het goederenverkeer. Daarnaast draagt het Havenbedrijf ook bij tot een gunstig sociaal en economisch klimaat voor bedrijven die in de haven actief zijn of zich er willen vestigen.

Visie

Havenbedrijf Gent startte enkele jaren terug het project PRONTO, met als doelstelling  de organisatie aan te passen en de doelstellingen van het strategisch plan 2010-2020 te realiseren.

In de werkgroep “Gebouw en werkplek” werd onder andere gezocht naar een aantrekkelijk concept voor formeel vergaderen en informeel overleg.

Oplossing

Voor de formele vergaderzalen werd gekozen voor wig- en bootvormige tafels van Twinform. Deze vorm laat elke deelnemer een onbelemmerd zicht op de projectiemuur toe. Havenbedrijf Gent koos verder voor Embrace stoelen om de vergaderzalen aan te kleden. Deze stoelen met een modern design vormen een mooi huwelijk tussen warm hout en comfortabele stofferingen.  Bovendien sluit de beuken rug van de stoel perfect aan bij de reeds aanwezige beuken wandlijsten.

Om het actieve vergaderen te stimuleren, koos Havenbedrijf Gent ook voor een hoge +4M  tafel, aangevuld met Plint krukken in opvallende kleuren. Dynamisch en actief vergaderen is een nieuwe trend en sluit perfect aan bij het nieuwe werken. Verder werden de cosy corners aangevuld met Monolite zitelementen met hoge wanden voor korte en informele besprekingen.

Het plan van aanpak van Kinnarps en de kwaliteit van de producten overtuigden het Havenbedrijf. Ook verder in het proces toonde het Kinnarps team een grote flexibiliteit en kreeg het Havenbedrijf vlot antwoord op vragen en speciale verzoeken. Bovendien verliep de coördinatie tussen de betrokken partijen Kinnarps, de aannemer Wycor en Havenbedrijf vlot, wat zorgde voor een erg mooi eindresultaat. Bij de opening waren de medewerkers duidelijk onder de indruk van zowel inrichting als meubilair. Zowel de nieuwe vergaderzalen als de informele vergaderhoeken worden dan ook intensief gebruikt!

"Dynamisch en actief vergaderen is een nieuwe trend en sluit perfect aan bij het nieuwe werken."